Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Od 30.11.2013 r. jesteśmy ubezpieczeni w PZU.

W tym roku na każdą z osób, które przystąpiły do ubezpieczenia, wystawione zostały polisy indywidualne. Oznacza to, że szkoda na polisie jednego tłumacza nie obciąża polis pozostałych tłumaczy

Uwaga! Każdy ubezpieczony otrzyma 2 polisy: z tyt. wykonywania zawodu tłumacza i z tyt. prowadzenia działalności (wyszły dziś rano listami poleconymi, wraz z certyfikatami i instrukcją postępowania na wypadek szkody).

Czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie:

METODOLOGIA TŁUMACZENIA TEKSTÓW PRAWNYCH I PODSTAWY PRAWA UMÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Termin: 24.11.2013
Godziny: 10.00 – 17.00 (4 bloki szkoleniowe po 90 minut z przerwami)
Miejsce: Dom Tancerza, al. Legionów 5, Gdańsk-Wrzeszcz
Prowadzący: Paweł Gugała, adwokat, tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Cena dla członków BST: 190 zł
Cena dla osób spoza BST: 250 zł Czytaj więcej

Aktualności
W dniu 15 maja 2013 r. o godz. 12.30 odbyło się otwarte spotkanie studenckiego koła naukowego Translingua na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Motyw przewodni spotkania: "To Associate or Not to Associate. O roli stowarzyszeń i innych organizacji branżowych w życiu zawodowym tłumacza".

Spotkanie prowadziła prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Aktualności
Sobotnie spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze. Przewodnicząca Prezydium Kasia Epimach-Szypiłło ze swadą przeprowadziła nas przez program Walnego Zebrania, a Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu, który od członków BST biorących udział w Zebraniu otrzymał absolutorium i przedstawił program działań na kolejny rok.

Czytaj więcej

Aktualności

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” to projekt interwencyjny, którego zadaniem jest stworzenie platformy dla spotkań tłumaczy literatury, pisarzy i czytelników. Więcej informacji: http://www.ikm.gda.pl/odnalezionewtlumaczeniu

Aktualności

Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją wystosowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia komputerów na egzaminie zawodowym na tłumacza przysięgłego: http://www.petycje.pl/9461

Aktualności

Cytujemy za PT TEPIS: "ZASADY PROWADZENIA REPERTORIUM TP. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ogłosiła dokument pn. "Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego", który rozesłała do wiadomości wojewodów i stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy." pdf Pełna treść dokumentu 190.48 Kb.  

Aktualności

W dniu 11 grudnia 2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to w istotny – niekorzystny także dla tłumaczy – sposób zmienia limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poprzedni limit w wysokości 40 tys. zł rocznie został obniżony do 20 tys. rocznie. [Za: TEPIS]

Aktualności

W dniach 23-24 marca 2013 r. w Warszawie, w hotelu Novotel Airport, odbędzie się konferencja tłumaczy pod nazwą Translation and Localization Conference. Organizatorami są firmy Localize.pl i Textem. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a prelekcje będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. Bałtyckie Stowarzyszenie będzie oficjalnym partnerem konferencji, a naszym członkom przysługuje 10-proc. rabat od standardowej opłaty konferencyjnej. Program i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.translation-conference.com.

Aktualności

Drodzy Beestowicze!

Nasza polisa OC wygasa 29 listopada 2012 r. Hestia proponuje nam przedłużenie polisy o kolejny rok na tych samych warunkach, co dotychczas.

Czytaj więcej

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy