Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI DLA TŁUMACZY

Termin: 26.04.2014 (sobota)
Godziny: 10-17
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne AntWork , ul. Do Studzienki 34 B, Gdańsk-Wrzeszcz
Prowadzący: Michał Zajdowicz, Pharos

Cena:
405 zł +VAT dla członków BST
450 zł + VAT dla osób spoza BST
Cena obejmuje serwis kawowy. Czytaj więcej

Aktualności

Propozycja ubezpieczenia biur tłumaczy zrzeszonych w BST w dwóch wariantach do wyboru przez Ubezpieczonego:

1/ Doradca dla biur – pakiet kompleksowego ubezpieczenia, który zakłada wykupienie minimum 2 ubezpieczeń z całego pakietu i obowiązkowe jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, składka minimalna dla pakietu wynosi 250 zł, tylko dla Państwa jest zniżka specjalna w wysokości do 50% przy braku szkód za ostatnie 2 lata oraz do 30% w przypadku wystąpienia szkód. Zniżka 50% jest dla pakietu, za który składka wynosi powyżej 500 zł przed udzieleniem zniżki, a składka poniżej 500 zł zakłada zniżkę 45%. Nie ma żadnych wymagań co do ilości biur/grupy, aby mogła zadziałać zniżka. Do pobrania krótki opis produktu wraz z przykładowym wyliczeniem. Każdą sumę ubezpieczenia można zmienić, dopasować do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego.
opis oferty
przykładowe wyliczenie
Ogólne warunki ubezpieczenia

2/ PZU Dom Plus dla osób, które prowadzą działalność tylko w domu i nie mają ubezpieczenia w ogóle lub mają, ale w ograniczonym zakresie (np. bez ubezpieczenia wyposażenia lub sprzętu biurowego), składka minimalna wynosi 50 zł, zniżka specjalna do 40% i zależy od indywidualnej oceny ryzyka. Zniżka specjalna nie będzie niższa niż 30%. Również nie ma żadnych wymagań co do wielkości grupy przystępującej do ubezpieczenia. Do pobrania krótki opis wraz z przykładowym wyliczeniem.
opis oferty
przykładowe wyliczenie
Ogólne warunki ubezpieczenia

Każde biuro otrzymuje własną polisę do podpisu.

Aktualności
W imieniu Zarządu zapraszamy wszystkich na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BST
w sobotę 8 marca 2014 r. na godz. 9.30 do sali kameralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk (mapka)
Wejście od strony C.H. Madison, następnie schodami na 2 piętro, długim korytarzem do końca,
przez drzwi w kracie i w prawo do sali kameralnej.

Czytaj więcej

Aktualności

„Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen“

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2014, s. 616, oprawa twarda
Cena 150,- zł (+ koszty przesyłki)
DO 31.01.2014 r. CENA PROMOCYJNA 130,- zł

Zamówienia: www.kubart.pl / kubart@post.pl 

Czytaj więcej

Aktualności

Od 30.11.2013 r. jesteśmy ubezpieczeni w PZU.

W tym roku na każdą z osób, które przystąpiły do ubezpieczenia, wystawione zostały polisy indywidualne. Oznacza to, że szkoda na polisie jednego tłumacza nie obciąża polis pozostałych tłumaczy

Uwaga! Każdy ubezpieczony otrzyma 2 polisy: z tyt. wykonywania zawodu tłumacza i z tyt. prowadzenia działalności (wyszły dziś rano listami poleconymi, wraz z certyfikatami i instrukcją postępowania na wypadek szkody).

Czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie:

METODOLOGIA TŁUMACZENIA TEKSTÓW PRAWNYCH I PODSTAWY PRAWA UMÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Termin: 24.11.2013
Godziny: 10.00 – 17.00 (4 bloki szkoleniowe po 90 minut z przerwami)
Miejsce: Dom Tancerza, al. Legionów 5, Gdańsk-Wrzeszcz
Prowadzący: Paweł Gugała, adwokat, tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Cena dla członków BST: 190 zł
Cena dla osób spoza BST: 250 zł Czytaj więcej

Aktualności
W dniu 15 maja 2013 r. o godz. 12.30 odbyło się otwarte spotkanie studenckiego koła naukowego Translingua na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Motyw przewodni spotkania: "To Associate or Not to Associate. O roli stowarzyszeń i innych organizacji branżowych w życiu zawodowym tłumacza".

Spotkanie prowadziła prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Aktualności
Sobotnie spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze. Przewodnicząca Prezydium Kasia Epimach-Szypiłło ze swadą przeprowadziła nas przez program Walnego Zebrania, a Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu, który od członków BST biorących udział w Zebraniu otrzymał absolutorium i przedstawił program działań na kolejny rok.

Czytaj więcej

Aktualności

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” to projekt interwencyjny, którego zadaniem jest stworzenie platformy dla spotkań tłumaczy literatury, pisarzy i czytelników. Więcej informacji: http://www.ikm.gda.pl/odnalezionewtlumaczeniu

Aktualności

Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją wystosowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia komputerów na egzaminie zawodowym na tłumacza przysięgłego: http://www.petycje.pl/9461

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy