Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Drodzy Beestowicze!

Nasza polisa OC wygasa 29 listopada 2012 r. Hestia proponuje nam przedłużenie polisy o kolejny rok na tych samych warunkach, co dotychczas.

Czytaj więcej

Aktualności

Cytujemy za PT TEPIS: „W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 października 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Jednocześnie przestał obowiązywać Dekret z 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, jednak do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych obowiązywać będą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie. Tekst usta­wy znaj­du­je się tu­taj »»»

Aktualności
Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe tłumacza języka niemieckiego organizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Instytut Goethego w Warszawie. Miejsce szkolenia: Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk. Program:

– 23.11.2012 (piątek) w godz. 16.00 – 21.30: Rund um das Verb

– 24.11.2012 (sobota) w godz. 13:00 – 18:30: Rund um das Nomen

Czytaj więcej

Aktualności

  Wszystkich naszych członków zapraszamy na jesienne spotkanie BST
połączone ze szkoleniem na temat "Ułatw sobie życie! – Excel dla tłumaczy,
z uwzględnieniem prowadzenia repertorium".
Szkolenie otwarte jest również dla osób nie będących członkami BST.

Na szkoleniu należy MIEĆ ZE SOBĄ LAPTOP.

 Termin: 24 listopada 2012 (sobota), godz. 9.30.
Miejsce spotkania: Akademia Muzyczna w Gdańsku
Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2, sala 213 (żółty budynek, II p.)

Czytaj więcej

Aktualności

Drodzy Beestowicze!

Nawiązaliśmy współpracę z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A., który przygotował specjalną ofertę dla BST. Jako biuro informacji gospodarczej ERIF może nam ułatwić np. wyegzekwowanie należności od niepłacącego klienta (na podstawie wezwania do zapłaty). Możemy też sprawdzić rzetelność klienta, z którym chcemy nawiązać współpracę, albo … biuro podróży, z którego usług chcemy skorzystać wykupując wakacje w ciepłych krajach.

Czytaj więcej

Aktualności
W niedzielę 30 września 2012 r. odbył się kolejny spacer hieronimkowy BST.

Czytaj więcej

Aktualności
Podajemy podstawę prawną regulującą niezwłoczną wypłatę należności za czynności tłumacza przysięgłego, udostępnioną przez Wydział Tłumaczy Przysięgłych MS za pośrednictwem PT TEPIS.

Czytaj więcej

Aktualności
We czwartek 13 września 2012 roku odbyło się powakacyjne zebranie zarządu BST w składzie: Dorota Górak-Łuba, Małgorzata Grabarczyk, Marcin Mach, Tadeusz Szefler, Monika Szymaniak, Anna Działowska i Łukasz Mrzygłód.

Czytaj więcej

Aktualności
Za PT TEPIS publikujemy Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym autorstwa pani Anny Mendel z Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Polecamy lekturę raportu!
Aktualności
Za pośrednictwem PT TEPIS otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na list otwarty wystosowany przez Krajowe Forum Tłumaczy Przysięgłych.

© 2006–2020 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy