Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

newsletter

Nie przegap żadnego szkolenia!

Nie wysyłamy spamu

Polisa OC

W dniu 29 listopada 2011 r. wygasa nasza polisa OC. Hestia proponuje nam przedłużenie polisy o kolejny rok na tych samych warunkach, co dotychczas. Mamy do wyboru następujące warianty ubezpieczenia:

•    wariant 1: suma ubezpieczenia 100.000 zł, Polska, przy składce 350 zł;
•    wariant 2: suma ubezpieczenia 100.000 zł, cały świat bez USA i Kanady, przy składce 370 zł;
•    wariant 3: suma ubezpieczenia 200.000 zł, cały świat bez USA i Kanady, przy składce 590 zł;
•    wariant 4: suma ubezpieczenia 100.000 zł, cały świat łącznie z USA i  Kanadą, przy składce 620 zł;

Franszyza redukcyjna, czyli udział własny w szkodzie, wynosi 500 zł.
W praktyce oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody o wartości poniżej 500 zł, koszty z nią związane tłumacz musi pokryć z własnych środków, zaś wszelkie szkody o wartości powyżej 500 zł obejmuje nasze ubezpieczenie.

Wszystkich, którzy są zainteresowani przedłużeniem bądź przystąpieniem do ubezpieczenia OC tłumacza na rok 2011/2012, prosimy o wpłacenie składki w pełnej kwocie w terminie do 5 grudnia 2011 r. na konto BST z podaniem tytułu przelewu „IMIĘ NAZWISKO – składka z tytułu ubezpieczenia OC tłumacza” na rachunek BST nr:

82 1020 1811 0000 0102 0118 7491
Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 m. 1

oraz przesłanie mailem na adres skarbnika BST: skarbnik@bst.org.pl następujących danych:
imię i nazwisko:
nazwa działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy):
adres działalności (jeżeli nie prowadzi się działalności gosp., to adres zamieszkania):
NIP:

Przykładowo:
imię i nazwisko: Adam Kowalski
nazwa działalności gospodarczej: Biuro Tłumaczeń AK Adam Kowalski
adres działalności: 80-851 Gdańsk, ul. Długa 1/2 m. 1
NIP 583-123-45-67

Przypominamy także, iż składkę z tytułu ubezpieczenia OC można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest do tego potrzebna faktura, wystarczy sama polisa bądź certyfikat stanowiący potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia. Polisa ma być wystawiona z datą 30 listopada i pod taką datą należy ją zaksięgować. Dobrze jest też zachować dowód przelewu składki jako dodatkowe potwierdzenie poniesienia kosztu. Szczegóły techniczne dotyczące ewidencjonowania takich kosztów najlepiej omówić z księgowym.

W razie pytań dotyczących płatności prosimy o kontakt ze skarbnikiem Tadeuszem Szeflerem:skarbnik@bst.org.pl, tel. 604 111 999 lub 58 300 04 88.

W sprawach merytorycznych związanych z ubezpieczeniem OC radą służy Andrzej Wojtkuński:andrzej.w@LSLINGUA.com, tel. 602 275 298.

W imieniu Zarząd BST – Tadeusz Szefler, skarbnik

© 2006–2021 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy