Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

newsletter

Nie przegap żadnego szkolenia!

Nie wysyłamy spamu

Polisa OC

BST od 2006 r. umożliwia swoim członkom zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej tłumaczy. Ubezpieczenie zawierane jest w cyklach rocznych od 11 grudnia do 10 grudnia następnego roku. Możliwe jest zawarcie ubezpieczenia w kilku wariantach obejmujących różne zakresy i sumy ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest BST, a ubezpieczonymi poszczególni członkowie, którzy zgłosili się do ubezpieczenia i opłacili składkę ubezpieczeniową w kwocie odpowiedniej dla danego wariantu ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje podawane są w komunikacie Zarządu BST w listopadzie. Składkę z tytułu ubezpieczenia wpłaca się jednorazowo w całości na konto BST (jest jedno konto bankowe, na które dokonywane są wszystkie wpłaty).

Możliwe też jest też przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie trwania rocznej umowy. Taka późniejsza polisa jest zawierana na okres do 10 grudnia, czyli do dnia upływu okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy BST z PZU, a kwota składki trochę pomniejszona, gdyż okres ubezpieczenia jest odpowiednio krótszy.

Tadeusz Szefler, skarbnik BST (skarbnik@bst.org.pl, tel. 604111999)

© 2006–2024 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy