Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

newsletter

Nie przegap żadnego szkolenia!

Nie wysyłamy spamu

Składki


Składka roczna, płatna w terminie do 30 kwietnia, wynosi 120 zł.

W roku wstąpienia do BST składka płatna jest po otrzymaniu e-mailem informacji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

Wpłat składki prosimy dokonywać na rachunek bankowy stowarzyszenia:

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
ul. Wielkopolska 399, 81-583 Gdynia
nr konta: 82 1020 1811 0000 0102 0118 7491
tytułem: Składka członkowska BST za rok …
Uwaga: składka członkowska naliczana jest za cały rok kalendarzowy, niezależnie od miesiąca przystąpienia do BST.
Momentem przystąpienia do BST jest dzień wpływu składki na nasz rachunek bankowy.

Kliknij tutaj, żeby sprawdzić, czy masz zapłacone składki!

W rubryce nadpłata / zaległości wskazana jest kwota, jaką należy zapłacić w bieżącym roku. Jeżeli jestto 0 (zero), to znaczy, że składki zostały uregulowane we właściwej wysokości. Kwota ujemnawyraża zaległość, kwota dodatnia –  nadpłatę.

W celu uzyskania zwrotu nadpłaty oraz w razie wszelkich zapytań prosimy zwracać się bezpośrednio do skarbnika, Tadeusza Szeflera: skarbnik@bst.org.pl.

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, zachęcając swych członków do dobrych praktyk w postaci ubezpieczania się od zawodowej odpowiedzialności cywilnej tłumaczy, udziela ubezpieczającym się zniżki w składce członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy w wysokości 40 zł, jeżeli składka ubezpieczenia OC zostanie opłacona terminowo. (Uchwała Zarządu BST z 6 listopada 2017)

Dokumentem wystarczająco potwierdzającym wpłatę składki jest dowód wpłaty.

Możliwe jest wystawienie rachunku za wpłaconą składkę na żądanie płatnika. Ponieważ jednak składki członkowskiej nie można wliczyć w koszty działalności gospodarczej, to wystawianie rachunku za wpłaconą składkę jest bezcelowe.

© 2006–2024 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy