Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

newsletter

Nie przegap żadnego szkolenia!

Nie wysyłamy spamu

O nas

Witamy na stronie Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy!

logo_bst

Nasza organizacja jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Pozostałe organizacje skupiające tłumaczy mają charakter ogólnopolski, podczas gdy BST w swojej działalności ma zamiar koncentrować się głównie na sprawach regionalnych i lokalnych, nie rezygnując jednak z udziału osób spoza regionu bałtyckiego. Jego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska. BST również chętnie uczestniczy we wspólnych inicjatywach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Członków BST obowiązuje Karta Tłumacza BST:

KARTA CZŁONKA BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY

Członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy może być osoba czynnie wykonująca zawód tłumacza, która zobowiązują się przestrzegać zapisów Statutu i Karty Członka.

Do obowiązków członka BST należy:

 1. Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia, propagowanie jego działalności, uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez BST;
 2. Dbałość o wysoką rangę zawodu tłumacza i postępowanie zgodne  z zasadami etyki zawodowej;
 3. Nieustannie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, pogłębianie wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach;
 4. Troska o to, by wykonywane tłumaczenie oddawało wiernie treść oryginału i było zgodne z zasadami sztuki przekładu;
 5. Nieprzyjmowanie zleceń, jeśli przekraczają one zakres posiadanej wiedzy lub sprawność językową, a także wówczas, gdy proponowany termin uniemożliwia rzetelne ich wykonanie;
 6. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej;
 7. Dzielenie się swoją wiedzą oraz konsultowanie wszelkich wątpliwości z innymi;
 8. Udzielanie merytorycznej pomocy innym członkom BST, a także mniej doświadczonym kolegom;
 9. Lojalność wobec kolegów tłumaczy i zleceniodawców;
 10. Niestosowanie zaniżonych cen i nieuczciwej konkurencji;
 11. Regularne opłacanie składek.

Tłumacze zrzeszeni w BST reprezentują następujące języki:

angielski
chorwacki
czeski
duński
francuski
hiszpański
japoński
litewski
niderlandzki

niemiecki
norweski
rosyjski
słowacki
szwedzki
ukraiński
węgierski
włoski.

© 2006–2024 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy