Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Dane kontaktowe i oficjalne

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

ul. Piwna 56/57 m. 1, 80-831 Gdańsk

KRS 0000267265

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Wydział VII Gospodarczy KRS

data rejestracji: 14 listopada 2006

NIP 583-296-48-11

Numer rachunku bankowego:

82102018110000010201187491 (Bank PKO BP S.A.)

ZARZĄD KADENCJI 2018-2021

Łukasz Mrzygłód – prezes

Małgorzata Grabarczyk – wiceprezes

Marcin Mach – wiceprezes (rezygnacja w maju 2020)

Dorota Górak-Łuba – sekretarz (rezygnacja w maju 2020)

Tadeusz Szefler – skarbnik

Katarzyna Bereda-Rosołek

Liliana Poszumska

Agata Radtke (od maja 2020)

Mariusz Stępień (od maja 2020)

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Stajewska – przewodnicząca

Marzena Pakuła-Piaścik – wiceprzewodnicząca

Jan Chamski – sekretarz

KOMISJA ETYKI (kandydaci)

Eugenia Firkowicz

Grażyna Jaśkiewicz

Agata Radtke

© 2006–2020 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy