Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Dane kontaktowe i oficjalne

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

ul. Piwna 56/57 m. 1, 80-831 Gdańsk

KRS 0000267265

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Wydział VII Gospodarczy KRS

data rejestracji: 14 listopada 2006

NIP 583-296-48-11

Numer rachunku bankowego: 82102018110000010201187491 (Bank PKO BP S.A.)

ZARZĄD KADENCJI 2018-2021

Łukasz Mrzygłód – prezes

Małgorzata Grabarczyk – wiceprezes

Marcin Mach – wiceprezes

Dorota Górak-Łuba – sekretarz

Tadeusz Szefler – skarbnik

Katarzyna Bereda-Rosołek

Liliana Poszumska

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Stajewska – przewodnicząca

Marzena Pakuła-Piaścik – wiceprzewodnicząca

Jan Chamski – sekretarz

KOMISJA ETYKI (kandydaci)

Eugenia Firkowicz

Grażyna Jaśkiewicz

Agata Radtke

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy