Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Z wielkim żalem przyjęliśmy w tym tygodniu informację o odejściu prof. Jerzego Limona, którego bogata kariera obejmowała również zawód tłumacza.

Czytaj więcej
Aktualności

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wraz z innymi organizacjami branżowymi zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o wprowadzenie przepisów zapewniających ochronę tytułu zawodowego „tłumacz przysięgły“ oraz nazwy „kancelaria/biuro tłumacza przysięgłego”.

Czytaj więcej
Aktualności

10 lutego 2021 roku Gdynia, w której od niedawna mieści się siedziba BST, obchodzi 95. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji życzymy miastu i jego mieszkańcom wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju 🙂

Czytaj więcej
Aktualności

Pierwsza niedziela lutego 2021 r. przyniosła miłą wieść ze świata mediów społecznościowych, bowiem profil Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy na Facebooku osiągnął „magiczną” granicę 1000 fanów!

Czytaj więcej
Aktualności

Wspólnie z innymi organizacjami branżowymi zwróciliśmy się dziś do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o uwzględnienie tłumaczy przysięgłych w drugim etapie szczepień przeciwko COVID-19.

Czytaj więcej
Aktualności

Stary — i trzeba przyznać bardzo nietypowy — rok pożegnaliśmy nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków. Miało ono miejsce tuż przed Gwiazdką i odbyło się online, jak na czasy pandemiczne przystało. Dzięki uzyskaniu kworum mogliśmy skutecznie przegłosować kilka ważnych uchwał, m.in. w sprawie jednolitego tekstu naszego statutu, który zostanie wkrótce opublikowany na naszej stronie.

Czytaj więcej
Aktualności

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo stowarzyszeń tłumaczy w sprawie umożliwienia tłumaczom przysięgłym korzystania z podpisu elektronicznego przy sporządzaniu tłumaczeń poświadczonych dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Aktualności

Wspólnie z pozostałymi stowarzyszeniami tłumaczy skierowaliśmy do właściwych ministerstw pismo dotyczące możliwości stosowania podpisu elektronicznego w postępowaniach sądowych. Mamy nadzieję, że ze względu na sytuację związaną z epidemią Covid-19 nasz wniosek zostanie potraktowany priorytetowo i tłumacze przysięgli będą mogli wykonywać obowiązki wobec sądów znacznie sprawniej i bezpieczniej.

Aktualności

Po niemal 15 latach starań, dzięki współpracy polskich stowarzyszeń tłumaczy i Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych, uzyskaliśmy podwyżkę wynagrodzenia za czynności, wykonywane na żądanie sądów, prokuratur, Policji oraz organów administracji publicznej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 października 2019 r. pod pozycją 1975. Oznacza to, że z dniem 31.10.2019 tłumaczenia rozliczamy już zgodnie z nową tabelą stawek.

Aktualności

W dniu dzisiejszym (08.07.2019) przedstawiliśmy Ministerstwu Sprawiedliwości stanowisko w sprawie projektu zmian rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wypracowane wspólnie z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy i Związkiem Zawodowym Tłumaczy Przysięgłych.

© 2006–2021 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy