Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

newsletter

Nie przegap żadnego szkolenia!

Nie wysyłamy spamu

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
(Dz.U. z dnia 7 marca 2007 r., Nr 41 poz. 265)

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 722) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100 %.”;
  2)   w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.   Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2007 r.

© 2006–2023 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy