Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Szkolenia

Szkolenie dla tłumaczy – Prawo cywilne cz. I

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla tłumaczy „Prawo cywilne cz. I”, które poprowadzi Anna Halczak, tłumaczka i absolwentka prawa.

Termin: 3 grudnia 2016 r. (sobota), godz. 9-17

Miejsce: Inkubator Starter, Gdańsk-Oliwa, ul. Lęborska 3B

Czas trwania: około 8 h, (w tym dwie przerwy po 15 minut i jedna 30-minutowa)

 

Ramowy program szkolenia:

I blok „Prawo rzeczowe”

pojęcia m.in.: rzecz, część składowa, przynależność, pożytki, posiadanie, prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, księgi wieczyste;

II blok „Prawo zobowiązań”

pojęcia m.in.: zobowiązanie, stosunek cywilnoprawny, skarga pauliańska, świadczenie, wzorce umów, bezpodstawne wzbogacenie, klauzula rebus sic stantibus, czyny niedozwolone, umowy nazwane i nienazwane, zwłoka a opóźnienie, zadatek a zaliczka;

Forma szkolenia: wykład (prezentacja) plus ćwiczenia leksykalne dot. danego bloku tematycznego. Szkolenie przeznaczone dla tłumaczy wszystkich języków.

Prowadząca:

Anna Halczak – tłumacz przysięgły języka chorwackiego, absolwentka prawa i filologii chorwackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, współzałożycielka sekcji języków południowo i zachodniosłowiańskich w ramach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, specjalista w tłumaczeniu tekstów prawniczych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: tlumacz@tlumacz-czeski.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat – potwierdzeniem udziału jest wyłącznie wpłacenie całej opłaty.

Cena: członkowie BST i studenci: 100 PLN, pozostałe osoby: 300 PLN

Wpłat należy dokonywać na konto BST:

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 m 1
nr konta: 82 1020 1811 0000 0102 0118 7491
tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, Szkolenie 3 grudnia 2016

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy