Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Szkolenia STP luty i marzec 2012

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zaprasza na szkolenia organizowane w  lutym i marcu 2012 roku.

Wydarzenie cykliczne – październik 2011-czerwiec 2012
 
Warsztaty przekładu literackiego – doskonalenie umiejętności językowych
 
Luty 2012
 
25.02.2012  –  „Język niemiecki –  Problemy tłumaczenia polskich i niemieckojęzycznych dokumentów szkolnych – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe”

Marzec 2012

03.03.2012 – „Język angielski w tłumaczeniu a vista i konsekutywnym”
 
07.03.2012 – „Practicum z wykorzystania narzędzi CAT (Trados, MemoQ) w doskonaleniu umiejętności  językowych i translatorskich”
 
10.03.2012 – „Język niemiecki w zakresie tłumaczenia dokumentów z dziedziny prawa karnego – warsztaty językowe i terminologiczne”
 
17.03.2012 – „Język angielski w zakresie tłumaczenia dokumentów/tekstów występujących w obrocie nieruchomościami oraz przy rozporządzaniu prawami rzeczowymi i ich ustanawianiu – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe”
 
24.03.2012 – „Prawo spadkowe w języku niemieckim i polskim – warsztaty językowe i terminologiczne”
 
31.03.2012 – „Język niemiecki w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego”

Szczegółowe informacje, opisy szkoleń i formularze zgłoszeniowe znajdują się na witrynie STP:
www.stp.org.pl    >   zakładka „Szkolenia”  > tytuł szkolenia

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy