Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Szkolenia STP 2011/2012

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zaprasza na szkolenia przygotowane na semestr 2011/2012. Szczegółowe informacje, opisy szkoleń i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej STP w zakładce Szkolenia.

OFERTA SZKOLEŃ w semestrze 2011/2012
 
Wydarzenie cykliczne – październik 2011-czerwiec 2012
Warsztaty przekładu literackiego – doskonalenie umiejętności językowych
 
PAŹDZIERNIK 2011
08.10. Język niemiecki w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
08.10. Wprowadzenie do zasad notacji w tłumaczeniu konsekutywnym oraz doskonalenie warsztatu językowego
15.10. Język angielski w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
18.10. Practicum z wykorzystania narzędzi CAT (Across, MemoQ, Trados) w doskonaleniu narzędzi językowych i translatorskich
22.10. Prawo spadkowe w języku niemieckim i polskim – warsztaty językowe i terminologiczne
 
LISTOPAD 2011
05.11. Język angielski w zakresie prawa upadłościowego – warsztaty językowe i terminologiczne
05.10. Język niemiecki w tłumaczeniu konsekutywnym z notacją
18.11. Wystąpienia publiczne dla tłumaczy
19.11. Odpowiedzialność prawna tłumaczy przysięgłych – warsztaty juryslingwistyczne
19.11. Język hiszpański w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
23.11. MS Word 2010 w pracy tłumacza jako narzędzie doskonalenia umiejętności językowych i translatorskich
26.11. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie tłumaczeń audiowizualnych – wersja lektorska
26.11. Język angielski w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
 
GRUDZIEŃ 2011
03.12. Język niemiecki w zakresie tłumaczenia wyroków w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych – warsztaty językowe i terminologiczne
03.12. Język angielski w zakresie prawa rodzinnego – warsztaty językowe i terminologiczne
06.-07.12 MS Excel 2010 w pracy tłumacza jako narzędzie doskonalenia umiejętności językowych i translatorskich
10.12. Język angielski w tłumaczeniu a vista i konsekutywnym
14.12. Język hiszpański w tłumaczeniu a vista konsekutywnym
17.12. Język angielski w zakresie słownictwa dokumentów księgowych i podatkowych – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
17.12. Język francuski w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
 
STYCZEŃ 2012
14.01. Język francuski w tłumaczeniu konsekutywnym z notacją
21.01. Język angielski w zakresie postępowania cywilnego – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe – Cz. I
21.01. Język rosyjski w zakresie terminologii spółek giełdowych i rynków kapitałowych
28.-29.01. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie tłumaczeń audiowizualnych – wersja napisowa
 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej STP w zakładce Szkolenia oraz pod numerami telefonów: 22 621-73-76 lub 22 621-56-78.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy