Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Szkolenie – poprawność językowa – grudzień 2009

Kolejna edycja dwudniowego szkolenia autorstwa dr. Adama Wolańskiego pt. Kultura języka polskiego dla tłumaczy. Część 2: poprawność leksykalno-stylistyczna i ortograficzna odbyła się w dn. 12-13 grudnia 2009 w Centrum Językowym TEXT,Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kossaka 6/1.


Czas trwania to 5 godzin dziennie. Ponieważ zajęcia miały charakter warsztatowy, liczba miejsc ograniczona była do 20.


W drugiej edycji szkolenia 12-13 grudnia wzięli udział:

1. Grażyna Jaśkiewicz
2. Małgorzata Grabarczyk
3. Agata Radtke
4. Ryszard Moskal
5. Barbara Skupnik
6. Jolanta Piesik
7. Katarzyna Dobrowolska
8. Magdalena Łutek
9. Ewa Kocik
10. Elżbieta Kobyzew-Gładzka
11. Bogna Danilczuk
12. Maria Gawriilidis
13. Marzena Pakuła-Piaścik
14. Maria Karlsson
15. Małgorzata Ścibiwołk
16. Monika Gładczak
17. Andrzej Wojtkuński
18. Dorota Górak-Łuba
19. Anna Maria Kowalczyk
20. Danuta Zawiślak


W pierwszej edycji szkolenia 24-25 października wzięli udział:

1. Alicja Jodko-Haupa
2. Elżbieta Zarzycka
3. Anna Kanthak
4. Anna Działowska
5. Katarzyna Kot
6. Magdalena Gruchała
7. Tomasz Kościuczuk
8. Ilona Gorczyńska
9. Alma de Kok
10. Grażyna Kordas    …. …. ……

 

11. Aleksandra Bartoszak
12. Zbigniew Suchodolski
13. Sylwia Pikiel
14. Anna Szachta
15. Małgorzata Nosorowska
16. Magdalena Dziubińska-Jurczak
17. Olga Bobkiewicz
18. Katarzyna Epimach-Szypiłło
19. Tadeusz Szefler
20. Janek Chamski
21. Katarzyna BeredaKultura języka polskiego dla tłumaczy. Część 2: poprawność leksykalno-stylistyczna i ortograficzna


Zakres tematyczny.

  1. Poprawność słowotwórcza
  2. Łączliwość wyrazów i poprawność frazeologiczna
  3. Pleonazmy i tautologie
  4. Wyrazy modne, szablon leksykalny
  5. Poprawność stylistyczna
  6. Jasność, prostota i zwięzłość stylu
  7. Leksykalne środki stylistyczne
  8. Ortografia profesjonalna: najtrudniejsze oraz dyskusyjne zagadnienia współczesnej normy ortograficznej
  9. Najnowsze zmiany w przepisach ortograficznych


Dr Adam Wolański — językoznawca, księgoznawca, edytor. Specjalizuje się w poprawności językowo-stylistycznej i edytorskiej. Jest autorem kompendium „Edycja tekstów” oraz współautorem książek „Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce”, „Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów” i  „Polszczyzna na co dzień”. Prowadzi zajęcia z  pisania kreatywnego i redagowania tekstów dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz kultury języka polskiego dla słuchaczy Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Mediów im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Na co dzień pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Felberg (dawne Gebethner i Ska).

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy