Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Szkolenie dla tłumaczy języka niemieckiego

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiło na wykład Pani Agnieszki Biedki „Wybrane zagadnienia w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie”.

Wykład, prowadzony przez Agnieszkę Biedkę w języku polskim, wbrew zapowiedziom Centrum, skupiał się na problemach językowych i kulturowych w tłumaczeniach, głównie pisemnych.

Omówiono trudne słowa, tzw. fałszywych przyjaciół (Faux amis – np. obdukcja), postępowanie w przypadku słów-pojęć, trudnych konstrukcji zdaniowych i komplikacji związanych z tłumaczeniem liczebników nieokreślonych (np. kilkanaście itp.). Pod pojęciem “problemy kulturowe” kryły się tzw. realia, czyli nazwy instytucji występujących tylko w danym kraju, jak SANEPID, kulinaria (bigos, żurek), różnice i subtelności dotyczące systemu prawnego i szkolnictwa.

Ostatni punkt poświęcony był tzw. political correctnes i granicy ingerencji tłumacza w intencje autora tekstu czy wypowiedzi (np. wysiedleni i wypędzeni). Jak wspomniałam, problemy związane z tłumaczeniami ustnymi potraktowane zostały marginalnie. Na sali znajdował się tylko jeden tłumacz  symultaniczny (pisząca te słowa), pozostali parają się słowem pisanym, głównie w wydaniu wierzytelnym. Wykładowi nie towarzyszyły, niestety, materiały, ale można było wziąć udział w następujących po nim warsztatach.

Agata Radtke

W warsztatach wzięło udział 20 osób. Cztery grupy robocze skupiły się za tłumaczeniu kolejno 2 tekstów prasowych na język niemiecki i 2 na polski. Wspólne omówienie koncentrowało się przede wszystkim na tym, co nieprzekładalne, na wyrażaniu treści dotyczących zjawisk społeczno-kulturowych, na tendencjach słowotwórczych dotyczących najnowszych zjawisk w każdym z krajów oraz na doborze słów co do trafności, siły wyrazu i przekazu komunikacyjnego. Dyskusja nad szczegółami tekstu przerodziła się w pasjonujące dzielenie się własnymi doświadczeniami. Okazuje się, że wszyscy zmagamy się z tymi samymi problemami, więc była to kapitalna okazja do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Tadeusz Szefler

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy