Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Kącik tłumaczy przysięgłych

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA
ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
WYKONANE NA ŻĄDANIE SĄDU,
PROKURATURY, POLICJI ORAZ
ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Uwaga: płatnicy podatku VAT od 1 stycznia 2010 do stawek urzędowych doliczają 23% VAT.Podstawa prawna:


Grupy językowe:

  1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
  2. inny język europejski i język łaciński
  3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
  4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami
PLN I II III IV
 
Za stronę obliczeniową 1125
znaków tłumaczenia na język
polski (100%) z języka grupy:
23,00 24,77 30,07 33,61
za sporządzenie tłumaczenia
– na wniosek zlecającego –
w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)
46,00 49,54 60,14 67,22
za tłumaczenie tekstów:
– zawierających frazeologię
i terminologię specjalistyczną
– sporządzonych pismem ręcznym
lub przez wypełnienie pismem
ręcznym drukowanych
formularzy, z wyjątkiem tekstów
sporządzonych pismem
technicznym
– trudnych do odczytania ze
względu na stopień zniszczenia
lub uszkodzenia tekstu albo złą
jakość kopii sporządzonej
sposobem technicznym (125%)
28,75 30,9625 37,5875 42,0125
za sprawdzenie i poświadczenie
tłumaczenia z języka obcego na
język polski sporządzonego przez
inną osobę oraz za sporządzenie
poświadczonego odpisu pisma
w języku obcym (50%)
11,50 12,385 15,035 16,805
za sprawdzenie i poświadczenie
odpisu pisma sporządzonego
w danym języku obcym przez
inną osobę (30%)
6,90 7,431 9,021 10,083
 
Za stronę obliczeniową 1125
znaków tłumaczenia z języka
polskiego (100%) na język
grupy:
30,07 35,38 40,69 49,54
za sporządzenie tłumaczenia
– na wniosek zlecającego –
w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)
60,14 70,76 81,38 99,08
za tłumaczenie tekstów:
– zawierających frazeologię
i terminologię specjalistyczną
– sporządzonych pismem ręcznym
lub przez wypełnienie pismem
ręcznym drukowanych
formularzy, z wyjątkiem tekstów
sporządzonych pismem
technicznym
– trudnych do odczytania ze
względu na stopień zniszczenia
lub uszkodzenia tekstu albo złą
jakość kopii sporządzonej
sposobem technicznym (125%)
37,5875 44,225 50,8625 61,925
za sprawdzenie i poświadczenie
tłumaczenia z języka polskiego
na język obcy sporządzonego
przez inną osobę oraz za
sporządzenie poświadczonego
odpisu pisma w języku obcym
(50%)
15,035 17,69 20,345 24,77
za sprawdzenie i poświadczenie
odpisu pisma sporządzonego
w danym języku obcym przez
inną osobę (30%)
9,021 10,614 12,207 14,862
         
Za godzinę tłumaczenia
ustnego z języka polskiego,
w tym za każdą rozpoczętą
godzinę obecności tłumacza
(130%), na język grupy:
39,091 45,994 52,897 64,402
Za godzinę tłumaczenia
ustnego z języka polskiego,
w tym za każdą rozpoczętą
godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym
(200%), na język grupy:
 60,14  70,76  81,38  99,08
 

Uzasadnienie naliczenia wyższej stawki za tłumaczenie ustne (stawka tłumaczenia na język obcy) – Sąd Okręgowy w Gdańsku:


Przyznanie wynagrodzenia za drugi egzemplarz – Sąd Okręgowy w Gdańsku:

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy