Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Polisa OC 2012

Drodzy Beestowicze!

Nasza polisa OC wygasa 29 listopada 2012 r. Hestia proponuje nam przedłużenie polisy o kolejny rok na tych samych warunkach, co dotychczas.

Zakres ubezpieczenia:

 • OC z tytułu wykonywania zawodu tłumacza,
 • zakres terytorialny RP oraz poza RP z wyłączeniem USA i Kanady, lub tylko RP,
 • czyste straty finansowe,
 • OC podwykonawców,
 • szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (sublimat 50.000,00 zł),
 • szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim,
 • roszczenia wzajemne pomiędzy Ubezpieczonymi w przypadku gdy tłumacz pozyskuje zlecenie z rynku i przekazuje wykonanie innemu tłumaczowi w obrębie Stowarzyszenia.

Mamy do wyboru następujące warianty ubezpieczenia:

 1. suma ubezpieczenia 100.000 zł, Polska, przy składce 350 zł;
 2. suma ubezpieczenia 100.000 zł, cały świat bez USA i Kanady, przy składce 370 zł;
 3. suma ubezpieczenia 200.000 zł, cały świat bez USA i Kanady, przy składce 590 zł;
 4. suma ubezpieczenia 100.000 zł, cały świat łącznie z USA i  Kanadą, przy składce 620 zł;

Franszyza redukcyjna, czyli udział własny w szkodzie, wynosi 500 zł.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody o wartości poniżej 500 zł, koszty z nią związane tłumacz musi pokryć z własnych środków, zaś wszelkie szkody o wartości powyżej 500 zł obejmuje nasze ubezpieczenie.

Wszystkich, którzy są zainteresowani przedłużeniem bądź przystąpieniem do ubezpieczenia OC tłumacza na rok 2012/2013, prosimy o

1) wpłacenie składki w pełnej kwocie w terminie do 7 grudnia 2012 r. na konto BST z podaniem tytułu przelewu:

IMIĘ NAZWISKO – składka z tytułu ubezpieczenia OC tłumacza

na rachunek BST

82 1020 1811 0000 0102 0118 7491

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 m. 1

2)  przesłanie najpóźniej do 29 listopada mailem na adres skarbnika BST skarbnik@bst.org.pl następujących danych:

imię i nazwisko:

nazwa działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy):

adres działalności (jeżeli nie prowadzi się działalności gosp., to adres zamieszkania):

NIP (jeżeli nie prowadzi się działalności gosp., to PESEL):

 

Przykładowo:

imię i nazwisko: Anna Nowak-Kowalska

nazwa działalności gospodarczej: Tłumaczenia Anna Nowak-Kowalska

adres działalności: 80-851 Gdańsk, ul. Do Studzienki 69/1

NIP: 583-123-45-67


 

Na marginesie: Praktyka poprzednich lat wskazuje, że nazwy własne często podawane są przez zgłaszających w formie nieuporządkowanej, niekompletnej albo z oczywistymi błędami (typu: Tułmaczenia Anna Nowak – KowalskaWrzeszcz-Do Studzienki 69/1 Gdańsk). Prawdopodobnie wynika to z każdorazowego wpisywania na bieżąco i w pośpiechu. Konsekwencje mogą być jednak przykre, gdyby odmówiono uznania, że dany podmiot jest tym samym, który przedstawiony został w błędnym zapisie.

Żeby tego uniknąć, najlepiej nigdy nie wpisywać swoich danych na nowo, tylko zapisać raz poprawnie w pliku podręcznym, z którego się będzie kopiować do wszelkich formularzy, przelewów itp.

Składkę z tytułu ubezpieczenia OC można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest do tego potrzebna faktura, wystarczy sama polisa bądź certyfikat stanowiący potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia. Polisa ma być wystawiona z datą 30 listopada i pod taką datą należy ją zaksięgować, dołączając dowód przelewu składki jako potwierdzenie poniesienia kosztu. Szczegóły techniczne dotyczące ewidencjonowania takich kosztów najlepiej omówić z księgowym.

W razie pytań dotyczących płatności prosimy o kontakt ze skarbnikiem Tadeuszem Szeflerem: skarbnik@bst.org.pl, tel. 604 111 999 lub 58 300 04 88.

W sprawach merytorycznych związanych z ubezpieczeniem OC radą służy Andrzej Wojtkuński: andrzej.w@LSLINGUA.com, tel. 602 275 298.

W imieniu Zarządu BST

Tadeusz Szefler, skarbnik

 


© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy