Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Zebranie zarządu 12.04.2012

Dnia 12 kwietnia 2012 r. odbyło się zebranie zarządu Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy w nowym składzie wyłonionym na walnym zebraniu 31 marca 2012 r.

1. Przedstawienie dotychczasowych prac zarządu i ustalenie nowego podziału zadań:

 • Dorota Górak-Łuba – koordynacja działań zarządu, prowadzenie witryny, reprezentacja;
 • Małgorzata Grabarczyk – ochrona praw i interesów tłumaczy, reprezentacja;
 • Marcin Mach – opieka nad listami dyskusyjnymi, prowadzenie strony BST na Facebooku i Twitterze;
 • Tadeusz Szefler – finanse i księgowość;
 • Monika Szymaniak – organizacja szkoleń i redagowanie sprawozdań z zebrań zarządu;
 • Anna Działowska – prowadzenie strony BST na Facebooku i Twitterze;
 • Łukasz Mrzygłód – wynajem sal i organizacja cateringu.

2. Omówienie spraw bieżących
 
a) Sprawy wewnętrzne BST

 • Wprowadzenie do Karty członka BST zapisu o obowiązku przestrzegania Kodeksu tłumacza przysięgłego przyjętego uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 30 czerwca 2011 r. (przez tłumaczy przysięgłych w całości, przez pozostałych tłumaczy w częściach ich dotyczących).
 • Propozycja wprowadzenia statusu „członka-seniora” zwalniającego z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 • Konieczność poprawy obsługi spraw związanych z polisą OC (przedstawienie oferty konkurencyjnego ubezpieczyciela – Łukasz Mrzygłód).
 • Przygotowanie kart do głosowania na następne wybory zarządu (Ania Działowska, Marcin Mach).
 • Zarys programu szkoleń i spotkań integracyjnych na najbliższe miesiące:

–   szkolenie z narzędzi CAT,
–   szkolenie prawnicze,
–   szkolenie na temat reklamy w internecie (Łukasz Mrzygłód),
–   prezentacja funkcjonalności portalu ProZ.com (Monika Szymaniak),
–   szkolenia dla grup językowych (dofinansowanie szkolenia z j. francuskiego i rosyjskiego)
–   spacer BST na przełomie maja i czerwca.

b) Interwencje w obronie praw i interesów tłumaczy

 • Wystosowanie do miejscowych sądów pisma ws. wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych i podatku VAT w związku z EURO 2012, z kopią do wiadomości Ministerstwa Sprawiedliwości (Gosia Grabarczyk).
 • Niepokojące praktyki holdingu biur tłumaczeń Summa Linguae SA, zwycięzcy ostatniego przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 • Solidarność z tłumaczami z innych krajów – poparcie protestów tłumaczy w Wielkiej Brytanii wzorem międzynarodowego stowarzyszenia tłumaczy konferencyjnych AIIC.

c) Reprezentacja BST na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym

 • Tłumaczenie witryny BST – poprzestaniemy na tłumaczeniu na język angielski.
 • Działalność informacyjna BST:

–   biuletyn informacyjny dla osób, które dodały swoje adresy e-mailowe do listy wysyłkowej BST (pozyskanie nowych adresów z listy tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości – Łukasz Mrzygłód),
–   aktywność BST w internetowych serwisach społecznościowych – na  Facebooku i Twitterze (Ania Działowska i Marcin Mach) i ProZie (Monika Szymaniak).

 • Wymiana opinii na temat działalności innych organizacji tłumaczy w Polsce (STP, TEPIS) i możliwości współpracy (prośba do TEPIS-u o przesyłanie zarządowi BST biuletynu informacyjnego – Dorota Górak-Łuba).
 • Prace nad przystąpieniem do EULITA (Gosia Grabarczyk).
 • Obecność BST na Konferencji Tłumaczy w Warszawie (http://www.kot.localize.pl/) w dniach 28-29 kwietnia 2012 r.:

–   stoisko BST z banerem, cukierkami, pojemnikiem na wizytówki tłumaczy chcących nawiązać kontakt z BST oraz informacją zachęcającą do zapoznania się z Vademecum (Guidelines for a more effective communication with legal interpreters and translators) opracowanym przez EULITA i ECBA (plik pdf można pobrać ze strony internetowej stowarzyszeni EULITA).
–   udział w dyskusji na temat statusu tłumacza przysięgłego razem z PT TEPIS i STP (Gosia Grabarczyk).


© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy