Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności
W imieniu Zarządu zapraszamy wszystkich na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BST
w sobotę 8 marca 2014 r. na godz. 9.30 do sali kameralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk (mapka)
Wejście od strony C.H. Madison, następnie schodami na 2 piętro, długim korytarzem do końca,
przez drzwi w kracie i w prawo do sali kameralnej.

Czytaj więcej

Aktualności

„Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen“

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów 2014, s. 616, oprawa twarda
Cena 150,- zł (+ koszty przesyłki)
DO 31.01.2014 r. CENA PROMOCYJNA 130,- zł

Zamówienia: www.kubart.pl / kubart@post.pl 

Czytaj więcej

Aktualności

Od 30.11.2013 r. jesteśmy ubezpieczeni w PZU.

W tym roku na każdą z osób, które przystąpiły do ubezpieczenia, wystawione zostały polisy indywidualne. Oznacza to, że szkoda na polisie jednego tłumacza nie obciąża polis pozostałych tłumaczy

Uwaga! Każdy ubezpieczony otrzyma 2 polisy: z tyt. wykonywania zawodu tłumacza i z tyt. prowadzenia działalności (wyszły dziś rano listami poleconymi, wraz z certyfikatami i instrukcją postępowania na wypadek szkody).

Czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie:

METODOLOGIA TŁUMACZENIA TEKSTÓW PRAWNYCH I PODSTAWY PRAWA UMÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Termin: 24.11.2013
Godziny: 10.00 – 17.00 (4 bloki szkoleniowe po 90 minut z przerwami)
Miejsce: Dom Tancerza, al. Legionów 5, Gdańsk-Wrzeszcz
Prowadzący: Paweł Gugała, adwokat, tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Cena dla członków BST: 190 zł
Cena dla osób spoza BST: 250 zł Czytaj więcej

Aktualności
W dniu 15 maja 2013 r. o godz. 12.30 odbyło się otwarte spotkanie studenckiego koła naukowego Translingua na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Motyw przewodni spotkania: "To Associate or Not to Associate. O roli stowarzyszeń i innych organizacji branżowych w życiu zawodowym tłumacza".

Spotkanie prowadziła prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Aktualności
Sobotnie spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze. Przewodnicząca Prezydium Kasia Epimach-Szypiłło ze swadą przeprowadziła nas przez program Walnego Zebrania, a Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu, który od członków BST biorących udział w Zebraniu otrzymał absolutorium i przedstawił program działań na kolejny rok.

Czytaj więcej

Aktualności

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” to projekt interwencyjny, którego zadaniem jest stworzenie platformy dla spotkań tłumaczy literatury, pisarzy i czytelników. Więcej informacji: http://www.ikm.gda.pl/odnalezionewtlumaczeniu

Aktualności

Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją wystosowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia komputerów na egzaminie zawodowym na tłumacza przysięgłego: http://www.petycje.pl/9461

Aktualności

Cytujemy za PT TEPIS: "ZASADY PROWADZENIA REPERTORIUM TP. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ogłosiła dokument pn. "Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego", który rozesłała do wiadomości wojewodów i stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy." pdf Pełna treść dokumentu 190.48 Kb.  

Aktualności

W dniu 11 grudnia 2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to w istotny – niekorzystny także dla tłumaczy – sposób zmienia limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poprzedni limit w wysokości 40 tys. zł rocznie został obniżony do 20 tys. rocznie. [Za: TEPIS]

Strona 5 z 23« Pierwsza...34567...1020...Ostatnia »

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy