Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Składki


Składka roczna, płatna w terminie do 30 kwietnia, wynosi 120 zł.

W roku wstąpienia do BST składka płatna jest po otrzymaniu e-mailem informacji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

Wpłat składki prosimy dokonywać na rachunek bankowy stowarzyszenia:

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 m 1
nr konta: 82 1020 1811 0000 0102 0118 7491
tytułem: Składka członkowska BST za rok ……….. .
Uwaga: składka członkowska naliczana jest za cały rok kalendarzowy, niezależnie od miesiąca przystąpienia do BST.
Momentem przystąpienia do BST jest dzień wpływu składki na nasz rachunek bankowy.

Kliknij tutaj, żeby sprawdzić, czy masz zapłacone składki!

W rubryce nadpłata / zaległości wskazana jest kwota, jaką należy zapłacić w bieżącym roku. Jeżeli jestto 0 (zero), to znaczy, że składki zostały uregulowane we właściwej wysokości. Kwota ujemnawyraża zaległość, kwota dodatnia –  nadpłatę.

W celu uzyskania zwrotu nadpłaty oraz w razie wszelkich zapytań prosimy zwracać się bezpośrednio do skarbnika, Tadeusza Szeflera: skarbnik@bst.org.pl.

Zniżki przysługują tym członkom BST, którzy wykupując polisę OC za pośrednictwem BST wpłacili na konto stowarzyszenia kwotę ubezpieczenia we właściwym terminie.

Wysokość zniżki równa jest 10% kwoty składki ubezpieczeniowej i jest do zrealizowania przy opłacaniu składki członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy.

Przykładowo: Jeżeli ktoś wykupił polisę na 2011 rok ze składką ubezpieczeniową 370 zł i wpłacił do dnia 30.11.2010 r., to od składki członkowskiej za 2011 rok odlicza 37 zł, czyli do 30 kwietnia 2011 r. powinien opłacić składkę członkowską w wysokości 83 zł.

Powyższe informacje dotyczące opłacania składek wynikają
ze statutu BST, uchwał Walnego Zebrania oraz uchwał Zarządu.

Dokumentem wystarczająco potwierdzającym wpłatę składki jest dowód wpłaty.

Możliwe jest wystawienie rachunku za wpłaconą składkę na żądanie płatnika. Ponieważ jednak składki członkowskiej nie można wliczyć w koszty działalności gospodarczej, to wystawianie rachunku za wpłaconą składkę jest bezcelowe.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy