Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Szkolenia

09.06.2018 | Szkolenie – RODO dla tłumaczy

Wspólnie ze Związkiem Zawodowym Tłumaczy Przysięgłych zapraszamy na szkolenie dotyczące zmian w ochronie danych osobowych (nowe rozporządzenie RODO). Szkolenie uwzględnia specyfikę pracy tłumacza (zarówno zwykłego jak i przysięgłego).

 

Termin: 9.06.2018, godz. 9:00
Miejsce szkolenia podamy w terminie późniejszym.
Cena: 190 PLN dla członków BST i 260 PLN dla pozostałych chętnych

 

Rachunek bankowy do wpłat:

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 56/57 m 1
82 1020 1811 0000 0102 0118 7491
tytułem: …… (imię i nazwisko), szkolenie RODO

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: kontakt@mgrabarczyk.pl
Tylko zgłoszenia potwierdzone wpłatą będą przyjmowane jako wiążące.

 

Ramowy program szkolenia (może ulec modyfikacjom):

 

I. PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

– Czym jest RODO i jaki jest jego zakres stosowania
– Dlaczego nowe UODO
– Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych

II. NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

– Dane osobowe
– Przetwarzanie
– Pseudonimizacja i anonimizacja danych
– Administrator
– Podmiot przetwarzający
– Przetwarzanie z upoważnienia
– Transgraniczne przetwarzanie a przekazywanie do państw trzecich

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
– Ograniczenie celu
– Minimalizacja danych
– Prawidłowość
– Ograniczenie przechowywania
– Integralność i poufność
– Rozliczalność

IV. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

– Prawo do uzyskania informacji
– Prawo dostępu do danych
– Prawo do sprostowania
– Prawo do przenoszenia
– Prawo do usunięcia
– Prawo do ograniczenia przetwarzania
– Prawo do niepodlegania profilowaniu
– Prawo do sprzeciwu
– Zasada przejrzystości

V. SUGEROWANE PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA

– Zabezpieczenia organizacyjne i techniczne
– Cyberzagrożenia
– Szyfrowanie dysku
– Odpowiedzialne korzystanie z sieci

VI. TŁUMACZ I JEGO PROBLEMY

– Czy tłumacz przetwarza dane osobowe?
– Tłumaczenia uwierzytelnione a zwykłe
– Przetwarzanie danych osobowych przez tłumacza na etacie i osoby prowadzące działalność gospodarczą
– Pamięć tłumaczeniowa – zakres informacji

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy