Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Nowelizacja przepisów dot. zwrotu kosztów dla tłumaczy

Cytujemy za PT TEPIS: „W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 października 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Jednocześnie przestał obowiązywać Dekret z 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, jednak do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych obowiązywać będą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie. Tekst usta­wy znaj­du­je się tu­taj »»»

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy