Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Wyborcze walne zebranie członków BST 31.03.2012

Wyborcze walne zebranie członków BST odbyło się w sobotę 31 marca o godz. 9.00 w Domu Nauczyciela w Gdańsku-Wrzeszczu.

W czasie zebrania wybrany został i ukonstytuował się nowy zarząd BST w składzie:
Dorota Górak-Łuba – prezes
Małgorzata Grabarczyk – wiceprezes
Marcin Mach – wiceprezes
Tadeusz Szefler – skarbnik
Monika Szymaniak – sekretarz
Anna Działowska – członek zarządu
Łukasz Mrzygłód – członek zarządu

Wszyscy dziękujemy poprzedniemu zarządowi za zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska tłumaczy. Jako nowy zarząd dziękujemy za okazane nam zaufanie i prosimy o wsparcie w naszych staraniach o poprawę statusu tłumaczy w Polsce.

Wybrana została również i ukonstytuowała się nowa Komisja Rewizyjna BST w składzie:
Anna Stajewska – przewodnicząca
Marzena Pakuła-Piaścik – wiceprzewodnicząca
Wojciech Krzyżanowski – sekretarz

Dziękujemy poprzedniej komisji za wnikliwość w ocenie pracy zarządu, a nowej życzymy jak najmniej pracy : )

W czasie zebrania Gosia Grabarczyk opisała bardzo niepokojące wyniki przetargu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski, w którym wygrała firma z Krakowa proponująca rażąco niskie stawki. Jest to bardzo niepokojąca tendencja, obserwowana również w innych regionach (mówiła o tym również prezes STP podczas Krajowego Forum Tłumaczy Przysięgłych, używając sformułowania: "plagą są przetargi").

Gosia poruszyła również sprawę braku koordynacji wśród organów zbierających informacje o gotowości tłumaczy przysięgłych w czasie turnieju EURO. Uwaga: organy uważają, że stawka 10 zł za gotowość to kwota brutto (czyli zawierająca VAT). Według nas jest to jednak sprzeczne z rozporządzeniem i do kwoty tej podatek VAT należy doliczyć. BST wystosuje w tej sprawie oficjalne pismo.

Tomasz Kościuczuk omówił warunki zniżki grupowej dla członków BST chcących uczestniczyć w kwietniowej konferencji tłumaczy w Warszawie www.kot.localize.pl. W ramach konferencji zaplanowany jest m.in. panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, TEPIS i STP pt. Zmiany w ustawie o tłumaczach przysięgłych a zmiany na rynku – status zawodu tłumacza przysięgłego. BST będzie brało udział w tej dyskusji, reprezentowane przez grupę naszych członków z Gosią Grabarczyk na czele.

Walne zebranie członków jednogłośnie przyjęło uchwałę o wprowadzeniu do Karty Członka BST zapisu o zobowiązaniu do przestrzegania Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, w części ogólnej również przez tłumaczy nieprzysięgłych.

Po WZC odbyło się szkolenie "Jak radzić sobie ze stresem", które poprowadził trener i terapeuta Krzysztof Matosek. Materiały dostępne będą wkrótce dla członków BST w sekcji "Szkolenia" – po zalogowaniu.

Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział.

Wasz Zarząd

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy