Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Szkolenie 26.04.2014 – Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI DLA TŁUMACZY

Termin: 26.04.2014 (sobota)
Godziny: 10-17
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne AntWork , ul. Do Studzienki 34 B, Gdańsk-Wrzeszcz
Prowadzący: Michał Zajdowicz, Pharos

Cena:
405 zł +VAT dla członków BST
450 zł + VAT dla osób spoza BST
Cena obejmuje serwis kawowy. Zapisy i informacje:
Aby zapisać się na szkolenie, należy do dnia 16.04.2014 r. przesłać zgłoszenie na adres: office@sti-szkolenia.pl .
W zgłoszeniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP. Tylko zgłoszenia z podaniem tych danych będą ważne. Ze względów organizacyjnych prosimy również o podanie numeru telefonu.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne i regulacje związane z ochrona danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.
2. Podstawowe definicje:
a. Dane osobowe.
b. Zbiór danych osobowych.
c. Przetwarzanie danych osobowych.
d. Administrator Danych Osobowych.
e. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
f. Informacja.
3. Kto może przetwarzać dane osobowe?
4. Na czym polega obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych?
5. Prawa osób których dane osobowe przetwarzamy.
6. Jak długo można przetwarzać dane osobowe?
7. Anonimizacja danych oraz trwałe usunięcie przetwarzanych danych osobowych.
8. Powierzanie danych osobowych podmiotom trzecim.
9. Podstawowa dokumentacja związana z ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji (zaprezentowanie przykładowych dokumentów).
10. Kto to jest GIODO? Jego obowiązki i kompetencje – przykładowy formularz zgłoszenia zbioru do GIODO.
a. Jakie zbiory należy rejestrować.
b. Zbiory zwolnione z rejestracji.
11. Wrażliwe dane osobowe.
12. Rodzaje informacji objęte tajemnicą (klauzule poufności).
13. Co to są poziomy bezpieczeństwa danych osobowych i informacji.
14. Obszar przetwarzania danych osobowych.
15. Fizyczna ochrona danych osobowych.
16. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.
17. Co to jest zasada czystego biurka?
18. Odpowiedzialność w wypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
a. Odpowiedzialność cywilna.
b. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
c. Odpowiedzialność karna.
19. Incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.
20. Jak się zabezpieczyć przed wystąpieniem incydentów.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy