Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Warsztaty dla tłumaczy języka niemieckiego – 23-24.11.2012

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe tłumacza języka niemieckiego organizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Instytut Goethego w Warszawie. Miejsce szkolenia: Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk. Program:

– 23.11.2012 (piątek) w godz. 16.00 – 21.30: Rund um das Verb

– 24.11.2012 (sobota) w godz. 13:00 – 18:30: Rund um das Nomen

Grupa docelowa: tłumacze i studenci translatoryki, lingwistyki stosowanej, germanistyki.
 
Dwa warsztaty mają wspólny temat „Übersetzungen. Nichts Neues und dennoch immer wieder überraschend neu“, jednak każdy z warsztatów stanowi odrębną całość.  
– 23.11.2012 (piątek) w godz. 16.00 – 21.30: Rund um das Verb
– 24.11.2012 (sobota) w godz. 13:00 – 18:30: Rund um das Nomen

Zgłoszenia na warsztaty mogą dotyczyć jednego lub obu warsztatów. Oba warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk.

Warsztat poprowadzi mgr Brigitte Schniggenfittig doświadczony tłumacz przysięgły języka polskiego i rosyjskiego, pracownik Wydziału Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Stosowanego oraz filologii germańskiej Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle-Wittenberg, gdzie prowadzi zajęcia z przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego na kierunku tłumaczenia specjalistyczne. Publikuje prace z dziedziny kontrastywnej lingwistyki tekstu. W swoich badaniach naukowych zajmuje się dydaktyką translatorską oraz lingwistyką tekstu. Odpłatność za udział w jednym warsztacie wynosi 100 zł (w tym materiały i poczęstunek). Opłatę można uiścić w Centrum Herdera lub przelewem na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43,
nr r-ku: 35 1240 1271 1111 0000 1492 5388,
koniecznie z dopiskiem „Warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe tłumacza w Centrum Herdera UG (data warsztatów)”.

Zgłoszenie wraz z kopią dowodu wpłaty prosimy przesyłać pocztą, faksem lub mailem.

Ze względu na formę warsztatową zajęć liczba uczestników jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność dostarczenia dowodu wpłaty do Centrum Herdera. Udział w warsztatach potwierdzimy mailem.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po 19.11.2012 wpłaty nie zwracamy.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.herder.univ.gda.pl

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy