Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności
Sobotnie spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze. Przewodnicząca Prezydium Kasia Epimach-Szypiłło ze swadą przeprowadziła nas przez program Walnego Zebrania, a Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu, który od członków BST biorących udział w Zebraniu otrzymał absolutorium i przedstawił program działań na kolejny rok.

Czytaj więcej

Aktualności

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” to projekt interwencyjny, którego zadaniem jest stworzenie platformy dla spotkań tłumaczy literatury, pisarzy i czytelników. Więcej informacji: http://www.ikm.gda.pl/odnalezionewtlumaczeniu

Aktualności

Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją wystosowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia komputerów na egzaminie zawodowym na tłumacza przysięgłego: http://www.petycje.pl/9461

Aktualności

Cytujemy za PT TEPIS: "ZASADY PROWADZENIA REPERTORIUM TP. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ogłosiła dokument pn. "Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego", który rozesłała do wiadomości wojewodów i stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy." pdf Pełna treść dokumentu 190.48 Kb.  

Aktualności

W dniu 11 grudnia 2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to w istotny – niekorzystny także dla tłumaczy – sposób zmienia limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poprzedni limit w wysokości 40 tys. zł rocznie został obniżony do 20 tys. rocznie. [Za: TEPIS]

Aktualności

W dniach 23-24 marca 2013 r. w Warszawie, w hotelu Novotel Airport, odbędzie się konferencja tłumaczy pod nazwą Translation and Localization Conference. Organizatorami są firmy Localize.pl i Textem. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a prelekcje będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. Bałtyckie Stowarzyszenie będzie oficjalnym partnerem konferencji, a naszym członkom przysługuje 10-proc. rabat od standardowej opłaty konferencyjnej. Program i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.translation-conference.com.

Aktualności

Drodzy Beestowicze!

Nasza polisa OC wygasa 29 listopada 2012 r. Hestia proponuje nam przedłużenie polisy o kolejny rok na tych samych warunkach, co dotychczas.

Czytaj więcej

Aktualności

Cytujemy za PT TEPIS: „W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 października 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Jednocześnie przestał obowiązywać Dekret z 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, jednak do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych obowiązywać będą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie. Tekst usta­wy znaj­du­je się tu­taj »»»

Aktualności
Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe tłumacza języka niemieckiego organizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Instytut Goethego w Warszawie. Miejsce szkolenia: Centrum Herdera UG, ul. Ogarna 26, Gdańsk. Program:

– 23.11.2012 (piątek) w godz. 16.00 – 21.30: Rund um das Verb

– 24.11.2012 (sobota) w godz. 13:00 – 18:30: Rund um das Nomen

Czytaj więcej

Aktualności

  Wszystkich naszych członków zapraszamy na jesienne spotkanie BST
połączone ze szkoleniem na temat "Ułatw sobie życie! – Excel dla tłumaczy,
z uwzględnieniem prowadzenia repertorium".
Szkolenie otwarte jest również dla osób nie będących członkami BST.

Na szkoleniu należy MIEĆ ZE SOBĄ LAPTOP.

 Termin: 24 listopada 2012 (sobota), godz. 9.30.
Miejsce spotkania: Akademia Muzyczna w Gdańsku
Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2, sala 213 (żółty budynek, II p.)

Czytaj więcej

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy