Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

Szkolenie – Metodologia tłumaczenia tekstów prawnych

Zapraszamy na szkolenie:

METODOLOGIA TŁUMACZENIA TEKSTÓW PRAWNYCH I PODSTAWY PRAWA UMÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Termin: 24.11.2013
Godziny: 10.00 – 17.00 (4 bloki szkoleniowe po 90 minut z przerwami)
Miejsce: Dom Tancerza, al. Legionów 5, Gdańsk-Wrzeszcz
Prowadzący: Paweł Gugała, adwokat, tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Cena dla członków BST: 190 zł
Cena dla osób spoza BST: 250 zł Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: monika.a.szymaniak@o2.pl .

Program:

  • Wprowadzenie: prawo publiczne vs. prawo prywatne.
  • Struktura sądownictwa w Polsce i w Niemczech.
  • Cechy charakterystyczne polskiego i niemieckiego języka prawniczego.
  • Metody poszukiwania ekwiwalentów terminów prawnych.
  • Prawo prywatne: porównanie kodeksu cywilnego i BGB.
  • Podstawowe pojęcia prawa umów – część ogólna (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, czynność prawna, oświadczenie woli, forma czynności prawnej, przedawnienie, warunek, termin).
  • Podstawowe pojęcia prawa umów – zobowiązania (zobowiązanie, roszczenie, wierzytelność, świadczenie, dłużnik, wierzyciel, umowa wzajemna).
  • Omówienie wybranych umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, umowa o dzieło, umowa zlecenie).
  • Tłumaczenie typowych klauzul umownych.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy