Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

ODPOWIEDŹ Gazety Krakowskiej

Po odmowie wydrukowania naszego sprostowania, klienci tłumaczeń pozostaną mylnie poinformowani, a nasza grupa zawodowa w zdecydowanej niesławie. Po lekturze tekstu odmowy nie można oprzeć się wrażeniu, że dziennikarze powinni udać się na szkolenie pt. "Czytanie ze zrozumieniem". Zamieszczamy nieco kuriozalny tekst odpowiedzi redakcji Dziennika Polska.

Szanowna Pani

Po konsultacji z redaktorem naczelnym Tomaszem Lachowiczem informuję, że nie opublikujemy Listu Otwartego, ponieważ:
1. informacja, że opisane przez nas nieetyczne działania dot. tłumaczeń są zdaniem stowarzyszenia tłumaczy naganne, znalazła się w treści opublikowanego artykułu,
2. sprostowanie powinno być rzeczowe i odnosić się wyłącznie do nieprawdziwych wiadomości zawartych w tekście.

Z poważaniem

Jerzy Sułowski
zast. red. nacz.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy