Szukasz Tłumacza?

Więcej opcji

Aktualności

1 kwietnia 2006 – powstanie BST

W dniu 1 kwietnia 2006 roku w Gdańsku została założona nowa organizacja – Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Obecne organizacje skupiające tłumaczy mają charakter ogólnopolski, podczas gdy BST w swojej działalności ma zamiar koncentrować się głównie na sprawach regionalnych i lokalnych. Jego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, a także praca nad poprawą kwalifikacji tego środowiska.

„Zainteresowanie nowym stowarzyszeniem jest ogromne – mówi nowo wybrana prezeska, Małgorzata Grabarczyk – w dzień wolny od pracy zebrało się aż 78 członków założycieli. Przyjechała nawet delegacja z Olsztyna. I co jeszcze dziwniejsze, nie było żadnych problemów z ustaleniem składki. Widać, że potrzeba tego typu organizacji jest duża”.

BST jest formacją przyjazną dla nowych członków – wymaga się jedynie rekomendacji osoby wprowadzającej. Pragnie również uczestniczyć we wspólnych inicjatywach Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Tepisu.

„W przyszłości mamy zamiar starać się o środki unijne na szkolenia. Nazwa „bałtyckie” powinna dopingować nas do wyjątkowo ambitnych działań” – mówi Grabarczyk.

© 2015 Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy